06 50 40 55 69 • Utrecht / Schoorl info@burnout-experts.nl

Privacy verklaring Burn-out Experts

Privacy reglement Burn-out Experts

Wie is Burn-out Experts?

Burn-out Experts is een samenwerking tussen Sophie Hickox van Haptotherapie Leidscherijn en Nicolette Verheem van MetJet Coaching.

Haptotherapie Leidscherijn is gevestigd op de Herman Heijermansstraat 3 te Vleuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30267154. MetJet Coaching is gevestigd op de Doelenstraat 18D 3512 XJ Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09193775.

Burn-out Experts biedt individuele begeleiding in de vorm van coaching, beweging, ontspanning en Haptotherapie. Daarnaast verzorgt Burn-out Experts workshops omtrent burn-out, stress en spanning.

Welke informatie wordt er verzameld door Haptotherapie Leidscherijn en MetJet Coaching?

Er worden persoons- en medische gegevens over u verzameld. Deze gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u contact opneemt. Dit doet u telefonisch, via de email of het contactformulier via de website www.burnout-experts.nl.

Dit kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • Naam en adresgegevens van behandelaren
 • Verzekeringsgegevens
 • Gegevens van uw werkgever 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook de wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of Arboarts. Uw werkgever wordt niet door Burn-out Experts geïnformeerd over de inhoud of voortgang van uw behandeling.

De veiligheid van uw gegevens

U mag verwachten dat Burn-out Experts, Haptotherapie Leidscherijn en MetJet Coaching zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast hebben we een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De website van Burn-out Experts maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat u persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Burn-out Experts, Haptotherapie Leidscherijn of MetJet Coaching verzamelde gegevens, neem dan contact op met Burn-out Experts via info@burnout-experts.nl

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan een jaar, indien er geen behandeling of samenwerking met u tot stand komt.

In het geval dat u een behandeling start bij Haptotherapie Leidscherijn en/of MetJet Coaching dan is de betreffende behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Dit termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan anderen. Ook niet aan de werkgever.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming, via het zogenaamde Toestemmingsformulier. Het gaat om de volgende doelen:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelaar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, artikelen en kleinschalig onderzoek.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van een factuur:
  • Factuur gericht aan uw werkgever: Indien is afgesproken dat uw werkgever de factuur betaald, dan krijgt deze de factuur toegestuurd met daarop:
   • NAW
   • Geboortedatum
   • Afdeling waarop u werkzaam bent. 
  • Factuur aan u gericht: De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Verzekering en verzekerdennummer verzekerde
 • Datum behandeling
 • Omschrijving behandeling: Haptotherapie of coaching
 • Kosten van de behandeling
 • Uw email wordt gebruikt voor het versturen van de factuur.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Burn-out Experts worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder:

 • IP-adres van uw computer
 • Het tijdstip van opvraging
 • Gegevens die uw browser meestuurt

Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Burn-out Experts gebruikt deze gegevens om de werking van de website te optimaliseren en ze worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics

Burn-out Experts kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Burn-out Experts heeft hier geen invloed op. Burn-out Experts heeft Google geen toestemming gegeven om via Burn-out Experts verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Burn-out Experts deze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Burn-out Experts cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Burn-out Experts maakt uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou specifiek gevraagde Diensten, waaronder het aan jou beschikbaar maken van de Website, of van cookies die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Diensten en de Website van Burn-out Experts. Deze cookies hebben geen of een gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de Website. Daarom hoeft Burn-out Experts geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burnout-experts.nl.  Burn-out Experts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BurnOut-Experts-logo