06 50 40 55 69 • Utrecht / Schoorl info@burnout-experts.nl

Algemene voorwaarden Burn-out Experts

BurnOut-Experts-logo

Dit zijn de afspraken die we maken voor de samenwerking.

Betalingsvoorwaarden 

  • Voor de actuele tarieven kijkt u op de website: https://www.burnout-experts.nl/tarieven/
  • Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling en wordt in rekening gebracht.
  • Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd tot 24 uur voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, wordt 100% in rekening gebracht.
  • De factuur wordt per email verstuurd.
  • Betalingstermijn voor facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum. Na dertig dagen zijn wij gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen, waarvoor €5 administratiekosten in rekening gebracht mag worden. Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant kan en moet u te allen tijde met de therapeut bespreken. Na het verstrijken van dit termijn van 30 dagen treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
    Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Resultaat garantie

Burn-out Experts geeft geen garantie op het succes van het herstel van de client. Er liggen te veel andere voorwaarden om tot succes te komen aan ten grondslag, zoals de bereidheid, motivatie en het vermogen tot veranderen van de cliënt. We garanderen wel dat Burn-out Experts zijn uiterste best doet, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Kwaliteit en klachtenregeling

Praktijk Haptotherapie Leidscherijn

GZ-haptotherapeut mw. S. Hickox is opgenomen in het kwaliteitsregister GZ-haptotherapeuten van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) www.haptotherapeuten-vvh.nl onder lidnummer 531 A. Lidmaatschap van deze verenigingen betekent ook dat ik mijn deskundigheid bevorder door; opleiding, bijscholing en intervisie en literatuur

Tevens onderschrijf ik de regels die vastgelegd zijn in het reglement voor het Toezicht voor de Haptotherapie & de beroepscode GZ-haptotherapeut. Mocht er toch een klacht zijn, dan hoor ik dat graag. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijs ik u naar: http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/register-lijst/klachtenprocedure.html

Praktijk Health coaching MetJet

zie https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/07.1000-v2019-001-Klachtenreglement.pdf

Privacyverklaring

Burn-out Experts vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw/jullie gegevens omgegaan wordt, daarom hebben we een privacy verklaring gemaakt.

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. 

burnout-experts home